1896-1901 yılları arasında servet-i fünun dergisi etrafında toplanan sanatçıların oluşturdukları edebi harekettir.

Batı tarzında yeni bir edebiyat oluşturmak istedikleri için bu hareketin diğer bir adı yeni edebiyatı-ı cedidedir. Bu dönemde gazete ve dergilere sansür uygulanan istibdat devri yaşandığı için içe kapanık karamsar bir adın topluluğun olmuştur. Bu edebiyatın oluşmasında Recaizade ile Muallim nacinin eski yeni ve göz için kafiye, kulak için kafiye tartışmaları etkili olmuştur. Muallim naci, demdeme de göz için kafiyeyi savunur.

Fenlerin zenginliği anlıma gelen Servet-i Fünun dergisinin başına Tevfik Fikret gelince bir edebiyat dergisi olmuştur. Derginin etrafında toplanan kişiler Hüseyin Cahit Yalçın, Süleyman Nazip gibi isimler yazılar yayınlanmıştır. 1901`de Hüseyin Cahit Yalçının fransızcadan çevirdiği edebiyat ve Hukca adlı makalenin yayımlanmasından sonra dergi kapatılır. Fransız edebiyatı örnek alınmıştır. Sanat sadece aydın kesimin anlayacağı şekildedir. Sanatçılar o zamana kadar kullanılmayan arapça, farsça, fransızca sözcükleri birleştirerek anlaması zor devrik bir eksiltili cümleler kullanılmıştır. Gazete önemini kaybetmiş dergi önem kazanmıştır.

Yazar Hakkında

Anonim {Ahmet Doğukan GÜRBÜZ}ahmetdogukangurbuz@gmail.com

Benzer Yazılar

Ergenekon Destanı

25 Oca 2017

Bilimin Tarihi

25 Oca 2017

Roma İmparatorluğu

24 Oca 2017

Yorumlar


Sen de Yorumla!