İnsanın gerçekleştirdiği en erken teknolojik gelişmeler taş aletlerin yapılması ve ateşin ele geçirilmesi Homosapiens sapiens’in (modem insan) evrimleşmesinden çok önceye rastlar.

Merak ve gereksinimler insansı atalarımızı besin ısınma ve korunma için doğal dünyayı öğrenmeye ve onu kendi avantajları yararına kullanmaya itti. MÖ 2.000.000 yılı gibi eski bir tarihte Homohabilis sadece . aletleri kullanmakla kalmadı, aynı zamanda onları yaptı da; bunlar bıçak, kazıma aleti ve mızrakların ucu olarak kullanılan keskin kenarlı çakmaktaşlarıydı. . MO 500.000 yıllarında ilk taştan aletleri iyileştiren ve mamutlarla diğer büyük hayvanları avlayabilen Homoerektus ate­şin nasıl kullanılacağını öğrendi. Bu etkili doğal gücün kontrolüyle, ilk insanlar’ ısınma kaynağından çok daha fazlasını kazanmış oldular; artık yırtıcı hayvanları uzakta tutabiliyor, toprağı açabiliyor,’ yemek pişirebiliyor ve deri ile odunu kurutabiliyorlardı. Homoerektus aynı zamanda ilk kaba evleri de inşa etti. Modern insan evrim sahnesine aşağı yukarı MÖ 50.000 yıllarında çıktı.

MÖ 20.000 yıllarına gelindiğinde insanlar kandilleri bulmuştu ve ok ile yayla avlanabiliyordu. MO 10.000 yıllarında en son buz çağının buzulları çekildiğinde, insan yerkürenin hemen hemen tüm kesimlerine yayılmış­tı. MÖ lO.OOO’de dünyanın nüfusu yaklaşık 3 milyondu. Hayvan sürüleri arttığında ve tarım geliştiğinde insan sayısı MÖ 8OOO’de 5 milyona çıktı. İşte bu noktadan itibaren 10.000 yıllık bir dö­nemde bildiğimiz haliyle uygarlık gelişti. Hayvanların evcilleştirilmesi (MÖ l2 000), aç insanların artık göç eden sürüleri izlemek zorunda olmaması anlamına -geliyordu; artık nerede yaşayacaklarına katar verebilirlerdi. Buğday ve arpanın yetiştirilmesi (MÖ 8000) mevcut bölgesel bitki örtüsünün yanı sıra bir başka besin kaynağı daha sağladı; öte yandan sulama (MÖ 5000) bitki yetiştirmeye uygun alanlan genişletti. MÖ 7000 yıllarında çömlekçiliğin keşfedilmesi yeni bir tür yemek pişirmeyi getirdi; sadece ateş üzerinde kızartma yerine artık haşlama da vardı – ve güveç doğdu. Çömlekçilik sonunda tekerlek üzerinde yapıldı; bu aygıt ilk olarak MÖ 3500 yıllarında kullanılan tekerlekli arabayı çağrıştırmış olabilir.

Aşağı yukarı bu zamanlarda sabanlar toprağın bitki yetiştirmek için daha iyi hazırlanmasını sağladı ve nehir kayıkları taşınma yollarını ve kolaylığını artırdı. İlk yazı MÖ 3500 yıllarında doğ­du. Bu yenilik son derece önemliydi. En basit kullanılışıyla yazı, kayıtların tutulmasını sağladı ve ticaretle iletişimi kolaylaştırdı. Fakat daha önemlisi, çeşitli bilgilerin ve edebiyatın toplanmasına ve nesilden nesile aktarılmasına yardımcı oldu. Yazının bulunmasıyla kaydedilen tarih başladı.

 

Etiketler:,, Okunma 27 Ara 2016

Yazar Hakkında

Anonim {Ahmet Doğukan GÜRBÜZ}ahmetdogukangurbuz@gmail.com

Benzer Yazılar

Ergenekon Destanı

25 Oca 2017

Bilimin Tarihi

25 Oca 2017

Bilim Teknoloji

25 Oca 2017

Roma İmparatorluğu

24 Oca 2017

Yorumlar


Sen de Yorumla!